• "Det känns renare och mera lättstädat"

När Olofströms kommun började använda Z-Water i sin verksamhet sjönk deras kostnader för tvätt- och rengöringsmedel med hela 46 procent. Renare och mera lättstädade lokaler blev också resultatet. Liksom en friskare personalstyrka.

Sofia Vestermark är lokalvårdschef på Olofströms kommun i Blekinge och en av de kunder som har använt Z-Water allra längst i sin verksamhet. Både hon och personalen tycker att det har fungerat väldigt bra ända sedan starten för två år sedan.
– Det känns renare och mera lättstädat eftersom Z-Water inte lämnar några tensider efter sig. Något som innebär att det inte samlas lika mycket damm och smuts som vi måste lägga tid och kraft på att få bort, förklarar hon.

Eftersom kommunen tillverkar sitt behov av Z-Water själva har de också sett en tydlig effekt på ekonomin.
– Som mest har vi haft en kostnadssänkning på 46 procent, vilket är extremt bra. Vi har fortfarande behov av att köpa in viss kemi för kalk och sanitet, men den kostnaden är väldigt liten, säger Sofia Vestermark.

Friskare personal

Något som överraskade henne när kommunen gick över till att använda Z-Water var att sjukfrånvaron sjönk, samtidigt som frisknärvaron ökade.
– Personalen märker en stor positiv förändring. Inte minst personer med allergier och andningssvårigheter. Vi har också fått en bättre arbetsmiljö i tvättstugan. Det luktar inte lika unket längre och maskinerna behöver inte lagas lika ofta som tidigare. Det är helt fantastiskt, det blir bara rent, säger Sofia Vestermark.

Z-Water Olofströms kommun

Tack vare Z-Water Generator kan Olofströms kommun kraftigt sänka sin kostnader för inköp av tvätt- och rengöringsmedel. En Z-Water Generator minskar också utsläppen av de växthusgaser som påverkar jordens klimat. Färre inköp av städkemikalier ger mindre mängd transporter och mindre mängd koldioxidutsläpp.

Samma flaskor och dunkar kan också återanvändas om och om igen. Något som också det sparar på både miljön och klimatet. Här kan du läsa mer om Z-Water Generator.