FAQ

Det är ett högeffektivt alkaliskt joniserat vatten, vilket enkelt förklarat innebär ett filtrerat vatten som har genomgått elektrolys. Det används främst som tvätt- och rengöringsmedel och för desinficering.

Det finns många goda skäl till att välja Z-Water, förutom att det är ett mycket kompetent tvätt- och rengöringsmedel. Här kommer de viktigaste skälen:

 • Hälsa
 • Miljö
 • Klimat
 • Ekonomi

Z-Water är skonsamt att använda och utsätter inte människor för några onödiga hälsorisker. Det är harmlöst att få på sig och avger inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor, vilket gör det utmärkt för daglig användning – även för personer som har allergier och/eller problem med luftvägarna. Enligt en norsk studie från 2018 är det lika farligt att regelbundet utsättas för kemikalieångor från traditionella rengöringsmedel, som att röka runt tio cigaretter om dagen. Denna risk försvinner med Z-Water.

Produkten är Svanenmärkt (Nordisk Miljömarkningslicens Z-Water) och innehåller inga tensider, fosfater, konserveringsmedel, färgämnen, parfymer eller andra miljöbelastande och ohälsosamma ingredienser. Det är alltså en mycket miljövänlig produkt, jämfört med många traditionella tvätt- och rengöringsmedel. Ändå har Z-Water en kraftfull och snabbverkande rengörande förmåga, vilket är möjligt tack vare dess patenterade egenskaper.

Med hjälp av en Z-Water Generator går det också att tillverka sitt eget Z-Water på plats i en verksamhet, vilket ger ännu fler fördelar. Bland annat färre onödiga transporter som orsakar utsläpp av växthusgaser. Samma flaskor och dunkar kan också återanvändas om och om igen. Resultatet blir en verksamhet med ett mindre klimatavtryck.

Användandet av en Z-Water Generator resulterar också i sänkta kostnader för inköp av tvätt- och städkemikalier till uppemot 50 procent. Z-Water är alltså snällt mot hälsan, miljön och klimatet – men elakt mot smutsen.

Z-Water är framtaget av det japanska företaget E-Plan, som har konstruerat maskinen för framställningen och uppfunnit själva processen. I Japan har Z-Water använts sedan början av 2010-talet inom bland annat kommuner, skolor, livsmedelsindustrin, tillverkningsindustrin, bilindustrin, på veterinärkliniker, i restauranger, av städföretag, med flera. Några av kunderna är Toyota, Nissan och Suzuki. Z-Water säljs även i flera andra länder i Asien, liksom i Europa och i Australien.

I Sverige har Z-Water funnits på marknaden sedan 2015 och det används bland annat av städbolag, företag, kommuner, universitet, bostadsbolag och privatpersoner.

Z-Water finns i följande tre varianter:

 • Z-Water Daily (pH-värde 11,5) – rekommenderas för daglig och allmän rengöring av alla städytor och av golv
 • Z-Water X-power (pH-värde 12,5) – rekommenderas för rengöring av sanitetsutrymmen, arbetsytor i kök och diskning
 • Z-Water X-treme (pH-värde 13,1) – rekommenderas för grövre smuts och tvätt av textilier.

Alla tre är Svanenmärkta, har minimal miljöpåverkan och innehåller inga miljögifter. De är också skonsamma att hantera och ger inte ifrån sig några hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor (utlåtande).

Z-Water X-power består till 99,83 procent av vatten och Z-Water X-treme till 99,15 procent av vatten. Utöver det innehåller båda versionerna en liten mängd kaliumhydroxid, även kallat för lut, som uppstår under tillverkningsprocessen (säkerhetsdatablad Z-Water).

Nej, gränsvärdet för kaliumhydroxid ligger på 0,5 procent för att en produkt ska klassas som irriterande på huden. Z-Water X-power ligger hela 66 procent under gränsvärdet. Z-Water X-treme befinner sig strax över gränsvärdet för hudirritation, men är inte farligt att få på sig. Däremot bör du vara försiktig så att du inte får Z-Water X-treme i ögonen. Vid kontakt med ögon, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj varsamt i några minuter.

Kaliumhydroxid är för övrigt en godkänd livsmedelstillsats med beteckningen E525, vilken används som surhetsreglerande medel. Bland annat tillsätts kaliumhydroxid i dricksvattnet i många kommuner för att höja vattnets pH-värde och därmed göra det tjänligt att dricka. Något som sker i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. I vissa kommuner kan kranvattnets pH-värde vara så högt som 9,5 (Information om lutanvändning på vattenverk).

Först renas vanligt kranvatten genom flera specialfilter för att få bort kalk, mineraler och andra föroreningar. Sedan filtreras vattnet igen genom så kallade Reverse Osmosis-filter för att göra vattnet ännu renare. Denna filtrering kallas på svenska för omvänd osmos och innebär att även kemikalier, metaller, gifter, organiskt material och bakterier reduceras.

När vattnet är färdigfiltrerat tillsätts en liten mängd kaliumkarbonat, även kallat pottaska. Därefter startas en elektrolys (elektricitet leds genom vattnet) som spjälkar upp vattnet i syrgas och vätgas. Samtidigt omvandlas kaliumkarbonatet till en extremt liten mängd kaliumhydroxid (lut). Slutresultatet blir ett högeffektivt joniserat alkaliskt vatten, alltså Z-Water.

Nej, kaliumkarbonat, som i livsmedelssammanhang benämns som E501, används i bland annat läkemedel, lutfisk, barnmat och får användas utan mängdbegränsning i de flesta livsmedel.

Processen med tillsättandet av kaliumkarbonat och efterföljande elektrolys är central för att få fram Z-Waters samtliga egenskaper och höga rengöringseffekt. Något förenklat resulterar det bland annat i följande, som inte finns i en enkel blandning av kaliumhydroxid och avjoniserat vatten:

 • Kaliumkarbonatet förvandlas till mycket fina partiklar som effektivt penetrerar och lösgör smuts
 • Elektrolysen gör vattnet negativt laddat, vilket innebär att det drar till sig smuts som är positivt laddat
 • Vattnet får också en upplösande effekt på protein, som är vanligt förekommande i smuts.

Det handlar om hur maskinen som framställer Z-Water är uppbyggd och fungerar:

 • Z-Water Generator kan framställa ett alkaliskt vatten med ett pH-värde så högt som 12,5, eller 13,1. Detta till skillnad från vanliga maskiner som i regel bara klarar av att komma upp till ett pH-värde runt 11. Det höga pH-värdet bidrar till Z-Waters effektiva rengörande egenskaper
 • Med konventionella elektrolysmaskiner produceras lika mycket surt vatten, som alkaliskt vatten. I regel används också salt som elektrolyt. Eftersom Z-Water Generator istället använder kaliumkarbonat som elektrolyt vid framställningen av Z-Water uppstår inget surt spillvatten som sedan hamnar i avloppet. Det betyder också att du bara behöver hälften så mycket vatten vid tillverkning av Z-Water
 • Det sura vattnet som uppstår vid konventionell elektrolys orsakar dessutom rost på ledningar och rör, vilket inte är fallet vid användning av Z-Water Generator. Det bildas heller varken klorgas eller klorin vid framställningen av Z-Water, som det gör med många traditionella metoder.

Tekniken och Z-Water är för övrigt patenterat. Följande patentnummer gäller:

Z-Water Generator: 4967050
Metod och maskin: 6057267
Metod och maskin: 6448043

Nej, varken pH-värdet eller annat innehåll i Z-Water X-power gör att det är frätande eller irriterande på huden. Produkten är heller inte farligare att få i ögonen än helt vanligt tvål eller schampo (utlåtande). När det gäller Z-Water X-treme är det inte farligt att få på sig. Däremot bör du undvika att få det i ögonen. Vid kontakt med ögon, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj varsamt i några minuter.

Som nämnts tidigare så gör främst det höga pH-värdet att Z-Water löser upp och avlägsnar fett och smuts, men också att det är ett alkaliskt vatten som har genomgått elektrolys.

Vid professionell städning avlägsnas alltid rengöringsmedlet från städytan tillsammans den upplösta smutsen. Något som sker genom att torka av med exempelvis en mikrofiberduk eller en mopp. Du lämnar alltså aldrig kvar ett rengöringsmedel på en yta som rengörs. Viktigt är också att använda rätt koncentration och att inte överdosera. Detta gäller alla rengöringsmedel, inklusive Z-Water. Vid korrekt användning och i rätt koncentration lämnar Z-Water inte efter sig några sådana mängder med restämnen så att det kan fräta på exempelvis ett golv eller en bänkyta.

När det gäller textilier så gör tvättmaskinens sköljprogram att restprodukten sköljs ur.

Om du vill använda din vanliga tvättmaskin behöver du känna till hårdheten på ditt vatten. Vattnet måste vara mjukt, alltså mellan 1 och 3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Detta eftersom Z-Water inte har en buffrande förmåga. Vattnets hårdhet kan du i regel hitta på din kommuns hemsida.

Har du ett för hårt vatten kan du installera en avhärdare som gör det mjukt.

Ja, mätningar med ATP-mätare eller A3-mätare (som mäter renheten på en yta) visar att Z-Water rengör lika bra, eller betydligt bättre, än traditionella rengöringsmedel som innehåller tensider. Och på rena ytor finns ingen grogrund för bakterier. Alkaliska rengöringsmedel, vilka Z-Water tillhör, avlägsnar effektivt virus och bakterier genom mekanisk rengöring. Något som också bevisas i en forskningsrapport av ELISERVER.

Eftersom Z-Water inte innehåller några miljöfarliga kemikalier (som exempelvis tensider, fosfater, konserveringsmedel, färgämnen och parfymer) efterlämnar det heller inga skadliga kemikalierester i avloppsvattnet, eller på de rengjorda ytorna. Z-Water sprider heller inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor när det används (utlåtande).

En verksamhet kan tillverka sitt behov av Z-Water själv med Z-Water Generator. Något som kraftigt minskar mängden transporter och därmed även mängden utsläpp av växthusgaser. Samma flaskor och dunkar kan också återbrukas om och om igen, vilket även det minskar klimatutsläppen. Sammantaget kan en verksamhet på detta sätt minska sin klimatpåverkan med upp till 97 procent, gällande inköp och hantering av rengöringsmedel.

Z-Water är fantastiskt bra på många olika sätt, men det är inget magiskt rengöringsmedel som fungerar till precis allt. Var därför försiktig när du rengör obehandlad aluminium, vaxade ytor, liksom vissa känsliga plast- och gummimaterial. Och precis som när det gäller andra textiltvättmedel bör du också vara försiktig när du använder Z-Water för att tvätta textilier och plagg som helt eller delvis består av ull, silke och läder, liksom textilier med starka färger. Var även noga med att använda korrekt dosering och rätt tvättmaskinsprogram.

Om du vill få bort exempelvis inbränd mat, kalkavlagringar, färgfläckar, tjocka lager med ingrott fett, asfaltsfläckar och annan hårt sittande smuts, kan du i vissa fall behöva komplettera med ett annat rengöringsmedel.

Hittade du inte svaret på just din fråga?

Kontakta oss via mejl eller telefon!