Vill du justera ditt samtycke? Klicka här!

Integritetspolicy

För Z-Water.se (som drivs av PT Professional AB) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information som du ger till oss, antingen direkt eller indirekt. Vi samlar in:

  • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
  • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar; 
  • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida;

All annan personlig information som du skickar till oss.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och verksamhet samt att skicka dig kommunikation som du har begärt från oss. 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information såsom nyheter till dig. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till oss, se första stycket.

Vilka delar vi din information med?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. De påverkade informeras i det fall det finns risk för kränkning av deras rättigheter.

  • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern – Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna policy..
  • Myndigheter – Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det är aktuellt att erbjuda dig våra tjänster samt så länge det eventuellt krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vi kommer vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:

  1. E-post du skickar till oss: inom två år
  2. Besöksdata i Google Analytics: inom två år

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätten att:

  • få tillgång till din data – Du kan begära en kopia (registerutdrag) av dina personuppgifter och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.3(3)
  • rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • rätt att bli glömd – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings-och skattelagstiftning, bank-och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Ändringar av integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

Kakor

Vi använder kakor (cookies) och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

Kakans namnTypBeskrivningHållbarhet
wpe-usNödvändigFör att spara dina kakinställningar1 år
_ga samt _ga_<id>StatistikAnvänds för att samla anonym statistik om besökaren, hur länge besöket varade, vilka sidor som besöktes och vilken sida som besöktes innan du gick in på webbplatsen.2 år
VISITOR_INFO1_LIVE,
YSC,
SIDCC,
PREF,
CONSENT,
__Secure-<id>
UpplevelseSätts på domänen www.youtube.com vid uppspelning av videoklipp1-2 år

Justera dina val

Vill du justera dina val? Klicka då här

Övrigt

Detta dokument har anpassats utifrån mallar skapade av SEQ Legal samt Website Planet.