Uppfyll Agenda 2030 med Z-Water

Agenda 2030 består av 17 globala mål som är satta av FN för att skapa en hållbarare värld för oss alla att leva i. Några av de viktiga målen berör människors hälsa, miljö och klimat. Det handlar bland annat om oförstörda vatten i våra åar, sjöar och hav. Att inga miljögifter och farliga kemikalier ska släppas ut i naturen, liksom att människor inte ska utsättas för sådant som allvarligt kan skada deras hälsa. Men också om att minska utsläppen av de växthusgaser som påverkar klimatet.

Vi är helt övertygad om att Z-Water är ett steg i rätt riktning för att nå dessa mål. Det är nämligen ett revolutionerande tvätt- och rengöringsmedel som till mer än 99 procent består av vanligt vatten. Det sprider inga miljögifter i naturen, avger inga hälsovådliga sprayångor som kan skada människors hälsa och det går att tillverka med en betydligt mindre klimatpåverkan än traditionella tvättmedel och rengöringsmedel.

FN:s globala mål och Z-Water

Hälsa | mål 3

En av de allra viktigaste egenskaperna med Z-Water är att det inte avger några hälsovådliga sprayångor/aerosoler när det används (utlåtande). Eftersom det heller inte innehåller några parfymer och färgämnen är det mycket lämpligt för personer med allergier och/eller andningsbesvär. Z-Water är också helt harmlöst att få på sig och alltså mycket skonsamt mot användaren.

Miljö | mål 6,14, 15

Efter användning förvandlas Z-Water till pH-neutralt vatten igen. Det är en av Z-Waters fördelaktiga egenskaper. Medlet i sig släpper alltså inte ifrån sig några miljögifter eller skadliga ämnen som kan påverka människor, djur och natur på ett negativt sätt. Z-Water är därför godkänd som Svanenmärkt produkt (Nordisk Miljömärkningslicens).

Klimat & hållbarhet | mål 9, 13, 11, 12

Z-Water kan tillverkas i en verksamhet med en Z-Water Generator. Det betyder mindre inköp av tvätt- och rengöringsmedel, vilket i sin tur innebär färre transporter. Något som resulterar i minskade utsläpp av bland annat CO2 tack vare betydligt mindre transporter och hantering av rengöringsmedel.

Samma förvaringskärl kan också återanvändas om och om igen. Z-Waters unika egenskaper har även visat sig vara skonsamma mot städmaskiner och tvättmaskiner, vilket gör att dessa kräver mindre underhåll, färre reparationer och att de håller längre.

Gislaveds kommun uppfyller Agenda 2030 med Z-Water

Gislaveds kommun lägger stor vikt vid hälsa, miljö och klimat. Därför arbetar kommunen bland annat utifrån FN:s globala mål Agenda 2030. Något som har inneburit att Gislaved nu satsar på att tillverka eget Z-Water och använda det i sin verksamhet.
– Vi har investerat i två Z-Water-maskiner för att kunna producera eget vatten. Det har vi gjort utifrån olika hänsyn, framför allt miljö, klimat och hälsa. Vi vill också minska vårt beroende av kemikalier och kunna återanvända så mycket som möjligt, förklarar Pelle Gullberg, servicechef på Fastighets- och serviceförvaltningen.