• "Vi slippermiljö- och hälsofarliga kemikalier"

Efter att ha gjort en utvärdering under närmare fyra år har Gislaveds kommun valt att gå över till Z-Water för daglig städning, rengöring och tvätt.
– Det vi har sett är att Z-Water fungerar väldigt bra för våra behov. Vi slipper också miljö- och hälsofarliga kemikalier i verksamheten och personalen är positiv, förklarar Karola Bjelke, enhetschef för lokalvårdsenhet 1.

Gislaveds kommuns lokalvårdsenheter har ett ansvarsfullt arbete att sköta. Det är de som ser till att det städas och hålls rent i kommunens alla lokaler och verksamheter. Allt från förskolor, skolor och sporthallar – till kontor och kommunhus.

Därför är det såklart avgörande att välja rätt produkter, vilket ibland kan ta lång tid. Under nästan fyra år har nämligen Gislaveds kommun provat ut Z-Water. Och nu har de bestämt sig för att köpa in två maskiner för egen tillverkning av Z-Water i verksamheten.
– Det vi har sett är att personalen är positivt till Z-Water. Inte minst ur en hälsoaspekt eftersom medlet inte avger några farliga sprayångor när det används. Sedan är det såklart väldigt viktigt för oss att det är miljövänligt och Svanenmärkt, säger Karola Bjelke.

I framtiden ska fler enheter använda Z-Water

Hon förklarar vidare att detta inte minst gäller inom förskolan och skolan. Här har kommunen som mål att i så stor utsträckning som möjligt ta bort allt som innehåller skadliga kemikalier.
– Vi vill helst få bort alla skadliga kemikalier i förlängningen. Något som gäller i kommunens samtliga verksamheter, säger hon.

Z-Water används därför även i städenhetens tvättstugor för tvätt av moppar och dukar. Tanken är att även andra verksamheter inom kommunen i framtiden ska börja använda Z-Water för tvätt. Men just nu är det bara städenheterna som har kommit igång.
– Med tanke på hur mycket tvättmedel som vi släpper ut så är det viktigt att tänka även på detta. Vi tycker därför att Z-Water är ett bra val för oss. För vår personals hälsa, för miljön och även när det gäller det ekonomiska eftersom det bli billigare när man tillverkar sitt eget Z-Water, säger Karola Bjelke.

Z-Water för tvätt Gislaveds kommun

FN:s globala mål Agenda 2030 är viktiga för Gislaveds kommun. Därför tas olika hänsyn när det gäller framförallt miljö, klimat och hälsa. Bland annat genom att minska kommunens beroende av kemikalier. En mer hälsosam städning är också en faktor.

I detta arbetet har Z-Water och inköpet av Z-Water Generator varit ett viktigt steg på vägen för att uppnå målen. Här kan du läsa mer om Z-Water Generator.