• "Med Z-Water var mätresultaten betydligt bättre"

Enlig en finsk studie blir det ordentligt rent med dagens städvatten. Riktigt bra är Z-Water som visade sig vara betydligt bättre än traditionella rengöringsmedel för att få bort smuts. Studien är genomförd av doktor Tuula Suontamo, forskare inom tillämpad kemi och Finlands stora auktoritet när det kommer till städning.

Det visar sig att renat vatten har mycket större förmåga att ta bort smuts än kranvatten och att det till och med är bättre än traditionella rengöringsmedel som innehåller tensider. I alla fall gäller detta Z-Water, ett högeffektivt alkaliskt vatten som genomgått elektrolys. Detta enligt Tuula Suontamos artikel i det finska städmagasinet Puhtaus Taito (nr 1 2021).

Fungerar bättre än traditionella medel

Tuula Suontamo är ett välkänt namn i Finland där hon bland annat utbildar i rengöring och städteknik. Hon förekommer regelbundet i offentliga sammanhang och hon forskar inom tillämpad kemi på Jyväskylä universitet. Nyligen har Tuula Suontamo också genomfört en studie om olika rengöringsvatten.

Z-Water testades under 2019 och 2020 på en förskola och på ett äldreboende. Båda testperioderna pågick i cirka fyra månader vardera och sammanlagt togs 122 prover runt om i lokalerna. Enligt Tuula Suontamo fungerar Z-Water väl för ordinarie städning. Efter rengöring med Z-Water var mätresultaten på förskolan betydligt bättre när det gäller organisk smuts, än när testerna inleddes.

Det nya normala

I studien påpekar Tuula Suontamo att det inte räcker med enbart rengöringsmedel, oavsett om det är traditionella rengöringsmedel eller renat vatten som används. Det krävs också regelbunden och korrekt mekanisk städning med städdukar och moppar.

Hon menar att det utan tvekan finns fördelar med städvatten, som exempelvis Z-Water. Inte minst gällande användar- och miljövänlighet och avsaknaden av ansamlingar av rengöringsmedel på städytorna. Dessa utgör goda skäl till att städning med renat vatten ska bli det nya normala, enligt Tuula Suontamo.

Doktor Tuula Suontamo om Z-Water

Doktor Tuula Suontamo är forskare inom tillämpad kemi vid finska Jyväskylä universitetet. Hon håller i utbildningar inom städ- och rengöring och har även skrivit flera böcker i ämnet.