Fakta och fördelar

  • Snällt mot människa och miljö. Innehåller inga miljögifter och avger inga farliga ångor
  • Innehåller inga tensider, fosfater, färgämnen eller parfymer
  • Kostnadsbesparande, kan tillverkas på plats med Z-Water Generator
  • Klimatsmart, minskar utsläpp av CO2 tack vare färre transporter och återanvändbara förvaringskärl
  • Fungerar till alla städytor.

Rengöring och städning med Z-Water

Ett rengöringsmedel till alla ytor

Z-Water ersätter alla vanliga rengöringsmedel för daglig städning såsom allrengöring för fasta ytor, fönsterputs, samt som rengöringsmedel för sanitetsutrymmen. Särskilt lämpliga användningsområden är till exempel sjukhus, förskolor, skolor, offentliga miljöer och utrymmen där livsmedel hanteras. Vid användning av en kombimaskin för rengöring av golv, späds produkten till en femprocentig lösning. I väl försluten förpackning kan produkten lagras i upp till två år.

Tillverka själv med Z-Water Generator – billigt och klimatsmart

Z-Water kan köpas färdigt eller tillverkas på plats direkt i en verksamhet med låg energiåtgång. Det som behövs är en Z-Water Generator. Något som minskar behovet av transporter. Sammantaget sänker detta utsläppen av CO2, samtidigt som det kan sänka kostnaderna för tvätt- och rengöringsmedel med upp emot 50 procent i en verksamhet.